Peer Reviewer

Mrs. Kurnia Hastuti, (ID Scopus : 55748301900), Universitas Islam Riau


Mrs. Shanti Kirana Anggraeni, (ID Sinta : 6675044), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Mrs. Ratnasari Ramlan, (ID Scopus : 57216282296), Universitas Tadulako

Mr. Arif Rahman Saleh, (ID Scopus : 57357073800) UNTIDAR

Mr. Dedi Mardiansyah, (ID Scopus : 57190933910) UPP

Mr. Sukarman, (ID Scopus : 57211312731), Universitas Buana Perjuangan Karawang

Mr. Amri Abdulah, (ID Scopus : 57221997566 ), Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana