Peer Reviewer

PEER REVIEWER

Mrs. Kurnia Hastuti, (ID Scopus : 55748301900), Universitas Islam Riau


Mrs. Shanti Kirana Anggraeni, (ID Sinta : 6675044), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Mr. Alfa Firdaus, (ID Scopus : 57211747079), Universitas Mercu Buana


Mr. Pither Palamba, (ID Scopus : 57193918587),  Universitas Cenderawasih


Mr. Hardiansyah, (ID Scopus : 57211291531), Universitas Bengkulu


Mr. Arief Setiawan, (ID Scopus : 57191283385), Universitas Tadulako


Mrs. Ratnasari Ramlan, (ID Scopus : 57216282296), Universitas Tadulako

Mr. Alfa Narendra, (ID Scopus= 57201503141), Universitas Negeri Semarang

Mr. Arif Rahman Saleh, (ID Scopus : 57357073800) UNTIDAR

Mr. Dedi Mardiansyah, (ID Scopus : 57190933910) UPP

Mr. Sukarman, (ID Scopus : 57211312731), Universitas Buana Perjuangan Karawang

Mr. Amri Abdulah, (ID Scopus : 57221997566 ), Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana